კურსი 96 ქვეყნის სტუდენტებისთვის 5 ენაზე მიმდინარეობს

დაეუფლე ახალ პროფესიას განავითარე ურთიერთობები და ლიდერული უნარები

მიიღე ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის (ICF)-ის აკრედიტირებული სერტიფიკატი
217
აქტიური სტუდენტი
3216
კურსდამთავრებული 3 წლის განმავლობაში.
128
შემდგარი ჯგუფი
Обучение коучингу в университете up.university

ქოუჩინგის შესახებ

ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის (ICF) სტანდარტების მიხედვით

ცნობიერების გაფართოება და მიზნებზე ფოკუსირება

ICF-ის მიხედვით ქოუჩინგი პარტნიორობის პროცესია, რომელიც კლიენტის შემოქმედებით აზროვნებას ასტიმულირებს. ამ პროცესში აზროვნება ფართოვდება და მიზნებზე ფოკუსირდებით, კლიენტი პირად და პროფესიულ პოტენციალს აცნობიერებს.

ახალი პროფესია და ურთიერთობების უნარები

ქოუჩინგური კომპეტენციების განვითარება, გარდა ახალი პროფესიისა, ზრდის კომუნიკაციის ეფექტურობას და აუმჯობესებს პარტნიორობის პროცესს საყვარელ ადამიანებთან და პროფესიულ ურთიერთობაში. ასევე აძლიერებს ლიდერულ უნარებს და ხელს უწყობს პიროვნულ ზრდას. 

კომპეტენციების განვითარება და არა ინსტრუმენტები

ინსტრუმენტები, როგორც წესი, გულისხმობს შაბლონურობას და ჩარჩოებში მოქცევას. ხოლო კომპეტენციების განვითარება საშუალებას გვაძლევს ინსტრუმენტები გამოვიყენოთ საჭიროებიდან გამომდინარე.

პროგრამებში ჩართლა 96 ქვეყნის მონაწილე.

ვასწავლით უკრაინულ, რუსულ, ინგლიუსრ, იტალიურ და უკვე ქართულ ენებზე.
პროგრამაში მონაწილეობა აეკრძალათადამიანებს, რომლებიც უკრაინაში მიმდინარე ომს აფინანსებენ. (რუსეთსა და ბელორუსიაში ნებისმიერი გადასახადის გადამხდელ პირებს)
География студентов обучающихся коучингу

კურსდამთავრებულებს განვითარებაში ვეხმარებით

კორპორატიულ პროექტებში ჩართვით

on.support განყოფილების საჭიროება.

კლიენტებში ბაზისის შესაქმნელად კომპანიებში ქოუჩინგის სერვისების და შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად სწავლება დავიწყეთ

25 კომერციული და 100+ მოხალისეობრივი პროექტი

კურსდამთავრებულები 25 კომპანიაზე მეტს მოემსახურნენ ინდივიდუალური, გუნდური და პროექტული ქოუჩინგური სერვისებით.
Коучинговый проект для Comfy
Проектній коучинг для компании АЛЛО
Обучение коучингу руководителей Золотого Века
Волонтерский коучинговый проект для ЕВА
Командный коучинг для Global Bilgi
Коучинговая поддержка IT CLUB
Коучинговая поддержка для руководителей Lavla
Для WoodБуd командній коучинг
Поддержка руководителей и обучение коучингу Innoware
Волонтерский коучинговый проект для GEBERIT
Для Media Development коучинговая поддержка и обучение
Коучинг для сети салонов OH MY LOOK
Проектній коучинг для компании ТехноТоп
Коучинговая поддержка ключевых сотрудников PHOTOROOM
Командный коучинг для Agrii
16
 ქართველი ქოუჩი ICF აკრედიტირებული ქოუჩია.  (იხილეთ აქ)
531
ICF აკრედიტირებული ქოუჩია მსოფლიოში (იხილეთ აქ)
8%
ისწავლე ჩვენთან, მოხვდით საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე 8%-ში

როგორ მიმდინარეობს სწავლება?

120 ჯგუფთან მუშაობამ დაგვეხმარა ეფექტური კურსის შექმნაში. პროცესს ყოველ მომდევნო ჯგუფზე ვაუმჯობესებთ.
Инновационные и эффективные методы обучения

ინოვაციური და ეფექტური სწავლების მეთოდები და მიდგომები

უნარების განვითარების მასშტაბური პროგრამები ონლაინ და ჰიბრიდულ ფორმატში.
„მწვანე კალმის პრინციპი“ გვეხმარება ჩვენს ძლიერ მხარეებზე ფოკუსრებასა და სწრაფ ზრდაში.
რეალური ქეისები სწავლას აიოლებს და სიღრმისეულს ხდის

მრავალფუნქციოური სასწავლო პლატფორმა

მობილური აპლიკაცია
ვიდეო ჩანაწერებზე და კურსის მასალებზე წვდომა 6 თვით.
ვიდეოები, ქეისები და ტესტები სწავლების ეფექტურობისთვის
საერთაშორისო ციფრული სერტიფიკატი, თქვენს ანგარიშზე ყოველთვის იქნება ხელმისაწვდომი
Функциональная платформа для обучения
Коддержка студентов почти 24/7

24/7 მხარდაჭერა

ნებისმიერ ორგანიზაციულ საკითხში მხარდაჭერა კურსის ადმინისტრატორებისგან.
მენტორები და ტრენერები პასუხობენ ნებისმიერ კითხვას, მხარს უჭერენ და შთააგონებენ სასწავლო პროცესს.

მხარდამჭერ გარემოში მეტი შეგვიძლია

სტუდენტებს შორის საერთო პროექტები.
ურთიერთობებზე ორიენტირებული სწავლება
მთელი უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის კომუნიკაციის ხელშეწყობა.
Расширение круга общения при обучении коучингу