საერთაშორისო დონის ქოუჩის პირველი ნაბიჯი

ისწავლე ქოუჩინგი 3 თვეში.
მიიღე „ქოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაციის“ (ICF) სტანდარტის სერტიფიკატი.
დაიწყე კლიენტებთან მუშაობა.